Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của batdongsan262.com

Chính sách bảo mật này nêu rõ cách thức Bất động sản 262 thu thập, giữ, sử dụng, tiết lộ và quản lý thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bộ Thông tin truyền thông. Nó áp dụng cho tất cả các giao dịch của bạn với chúng tôi.

Bạn sẽ luôn có thể truy cập phiên bản hiện tại của chính sách bảo mật của chúng tôi trên trang web của chúng tôi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi cần phải cập nhật chính sách bảo mật của mình. Khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi sẽ đặt một thông báo trên trang web của chúng tôi để bạn có thể dễ dàng nhìn thấy nhất và theo dõi những thay đổi (nếu có).

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn

Bất động sản 262 sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích chính sau:

 • Giúp khách hàng được thông báo về sự phát triển hiện tại và các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
 • Duy trì liên lạc với khách hàng;
 • Thông báo cho khách hàng về các sự kiện, sản phẩm và dịch vụ mới;
 • Quản lý các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp;
 • Cải thiện trang web của chúng tôi để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất;
 • Cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm và dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp có thể có liên quan đến bạn.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn thông qua một số phương pháp. Chúng bao gồm trực tiếp tại một cuộc họp hoặc hội thảo, khi bạn đăng ký nhận bản tin điện tử, điền vào một mẫu đơn, hoặc tương ứng với chúng tôi qua trang web, email hoặc qua điện thoại của chúng tôi.

Chúng tôi không bao giờ bán, cho thuê hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các công ty liên quan và các bên thứ ba khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc thay mặt chúng tôi.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể cần phải thu thập thông tin cá nhân của bạn từ nguồn có sẵn công khai. Chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy, nếu bạn đã đồng ý, và bạn muốn chúng tôi làm như vậy, hoặc nếu nó là cần thiết cho chúng tôi để thực hiện một tác nghiệp cụ thể nào đó. Hay khi cơ quan thẩm quyền yêu cầu và có văn bản rõ ràng.

Thông tin cá nhân được thu thập

Thông thường, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm tên đầy đủ và chi tiết liên hệ của bạn. Điều này có thể bao gồm địa chỉ email, số điện thoại và chi tiết liên hệ của bạn hoặc doanh nghiệp. Khi có liên quan, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin khác. Để cung cấp các dịch vụ phức tạp hơn, có thể cần thu thập thông tin bao gồm tình trạng việc làm, thu nhập, phụ thuộc và thông tin tài sản và trách nhiệm pháp lý.

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như địa chỉ IP và hoạt động web của bạn thông qua các công ty bên thứ ba như facebook, Google Analytics nếu bạn tương tác với chúng tôi qua internet.

Thông thường, chúng tôi sẽ không thu thập thông tin nhạy cảm (ví dụ: dữ liệu liên quan đến tư cách thành viên chuyên nghiệp, chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, ý kiến ​​chính trị, hồ sơ tội phạm, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần hoặc khuynh hướng tình dục) của bạn. Chúng tôi có thể làm như vậy chỉ khi nó là cần thiết một cách hợp lý cho một hoặc nhiều chức năng của chúng tôi và bạn đồng ý rõ ràng trước.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi, đáp ứng các yêu cầu của bạn và cung cấp cho bạn thông tin về Công ty một cách rõ ràng nhất.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu (ví dụ: một nhà môi giới hoặc kế toán cụ thể). Với sự đồng ý bằng lời hoặc bằng văn bản của bạn, chúng tôi có thể sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba sau:

 • Những người cung cấp, quản lý hoặc quản lý sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn;
 • Những người tham gia lập kế hoạch và phát triển sản phẩm;
 • Đại diện của bạn, bao gồm cả người môi giới, kế toán và cố vấn pháp lý của bạn; và / hoặc
 • Những yêu cầu hoặc được pháp luật yêu cầu, ví dụ, cơ quan chính phủ hoặc cơ quan quản lý cho các mục đích liên quan đến sức khỏe cộng đồng hoặc an toàn, phòng ngừa hoặc phát hiện các hoạt động bất hợp pháp hoặc để bảo vệ cộng đồng.
 • Chúng tôi yêu cầu bên thứ ba bảo vệ thông tin của bạn theo cách phù hợp với chính sách này và quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ đơn vị nào.

Bất động sản 262 hoạt động mạnh mẽ ở các thành phố lớn trong cả nước như: Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh… Kết quả là, thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng chỉ trên địa bàn lãnh thổ Việt Nam. Khi thông tin cá nhân của bạn được cung cấp cho các tổ chức ở nước ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo thông tin vẫn an toàn và được sử dụng theo cách phù hợp với chính sách này và các nghĩa vụ của chúng tôi theo quy định của pháp luật.

Nếu không thể thu thập thông tin cá nhân, điều này có thể ảnh hưởng đến mức độ dịch vụ mà Công ty có thể cung cấp.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tiếp thị các dịch vụ của chúng tôi, bao gồm qua điện thoại, email hoặc SMS. Nếu ở bất kỳ giai đoạn nào bạn không còn muốn nhận tiếp thị này, vui lòng gửi email đến Info@batdongsan262.com với tên đầy đủ, mã bưu điện, số điện thoại di động và phương tiện liên lạc bạn muốn hủy đăng ký. Chúng tôi sẽ cố gắng xử lý yêu cầu của bạn trong vòng 7 ngày làm việc.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian đó theo yêu cầu để thực hiện các mục đích mà nó đã được thu thập, hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thương mại hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi sử dụng sai, can thiệp, mất mát, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc tiết lộ. Thông tin của bạn có thể được lưu dưới dạng điện tử hoặc bản in ra giấy.

Chúng tôi thực hiện một số quy trình để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ. Các quy trình của chúng tôi bao gồm:

 • Chính sách bảo mật lưu trữ thông tin;
 • Các biện pháp an ninh để truy cập hệ thống;
 • Cung cấp các khu vực họp kín đáo cho các cuộc thảo luận bí mật;
 • Kiểm soát truy cập cho hệ thống quản lý quan hệ khách hàng của chúng tôi; và
 • Biểu mẫu web an toàn khi thu thập thông tin nhạy cảm.

Chúng tôi chăm sóc hợp lý để đảm bảo mọi thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua trang web của chúng tôi được bảo vệ. Ví dụ: nếu chúng tôi yêu cầu thông tin nhạy cảm của bạn, trang web của chúng tôi có hệ thống bảo mật điện tử tại chỗ, bao gồm mã hóa dữ liệu. Tùy thuộc vào sự tham gia của bạn với Công ty của chúng tôi và loại thông tin được thu thập, số nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc mã truy cập khác cũng có thể được sử dụng để kiểm soát quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn.

Sử dụng cookie

Bạn không bắt buộc phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Bạn có thể chọn ẩn danh hoặc cung cấp cho chúng tôi bút danh nếu bạn không muốn tiết lộ danh tính của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu điều này là không thực tế, chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn các dịch vụ phù hợp.

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi cho các mục tiêu cụ thể nhằm tối đa hóa trải nghiệm người dùng. Đây là những tệp văn bản nhỏ được đặt trên máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi thông tin như nhà cung cấp internet, ngày giờ, cụm từ tìm kiếm hoặc trang web giới thiệu.

Thông tin này ban đầu không thể nhận dạng được. Tuy nhiên, nó có thể là một dạng khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn. Cookie giúp chúng tôi giám sát lưu lượng truy cập đến các trang khác nhau trên trang web của chúng tôi. Điều này cho phép chúng tôi tạo trải nghiệm người dùng tùy chỉnh.

Hầu hết các trình duyệt được lập trình để chấp nhận cookie. Nếu bạn muốn xóa hoặc chặn Cookies, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách thay đổi cài đặt của trình duyệt.

Blog, Diễn đàn và các phương tiện truyền thông xã hội khác

Bất động sản 262 không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng, sử dụng sai các người dùng khác của bất kỳ thông tin cá nhân nào mà bạn đóng góp theo cách này.

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Nếu bạn truy cập vào các trang web đó, bạn sẽ phải tuân thủ chính sách bảo mật của họ, các điều khoản và điều kiện có thể khác với chính sách của chúng tôi. Bạn sẽ cần liên hệ hoặc kiểm tra trực tiếp các trang web hoặc công ty đó để xác định các tiêu chuẩn, chính sách và thủ tục về quyền riêng tư của họ.

Truy cập thông tin cá nhân của bạn

Để yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi email cho batdongsan262.com. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể giải quyết yêu cầu của bạn qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp. Nếu không, chúng tôi sẽ cố gắng xử lý yêu cầu của bạn trong vòng 7 ngày làm việc.

Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối cấp quyền truy cập cho bạn. Chúng tôi sẽ giải thích lý do tại sao nếu trường hợp đó xảy ra (ví dụ: nó có thể ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền riêng tư của người khác).

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và lưu trữ là chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh. Nếu bạn muốn truy cập thông tin cá nhân của mình để đảm bảo thông tin chính xác, cập nhật, đầy đủ, có liên quan và không gây hiểu nhầm, và nếu không, để sửa chữa, vui lòng gửi email cho Bất động sản 262.

Khiếu nại

Nếu bạn tin rằng chúng tôi đã vi phạm Nguyên tắc quyền riêng tư của bạn hoặc các quy định của pháp luật và bạn muốn khiếu nại, bạn có thể thực hiện bằng văn bản bằng cách gửi email hoặc viết thư cho batdongsan262.com. Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời khiếu nại của bạn trong vòng 30 ngày.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền riêng tư của bạn và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin về cách chúng tôi quản lý thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ trên website.